Какво е за нас КАЧЕСТВОТО?

Осигуряването на качеството и производството на безопасни храни е основна част от технологичния процес в предприятието.

Контролът започва още с приемането на суровините. Плодове и зеленчуци са в натурална форма и биологична зрялост, без консервиращи субстанции. Процесът на "шоково" замразяване осигурява запазването на хранителните свойства, витамините и свежия вкус на нашите продукти. Измиване, Рязане, Сортиране, Бланширане, Замразяване, всичко това само за минути.

Такова качество може да бъде постигнато само чрез прилагането на регламентирани производствени процедури, съответстващи на най-добрите производствени практики.

С цел гарантирането на постоянно високо качество, Югоплод АД е сертифицирано по стандартa IFS Food. Индивидуални одити на нашите партньори доказват също, че системата ни за "Контрол на Качеството" е сигурна и надеждна.